Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

justinne
4451 81f7
justinne
2073 b383
Reposted fromsoSad soSad viagamila gamila
justinne
Los po raz kolejny wystawia mnie na próbę.
— @givemeheaven
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaszydera szydera
justinne
3707 9dd1
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaszydera szydera
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
justinne
Nie chcę czekać na wiadomość od Ciebie, na uśmiech, na rozmowę.. nie chcę, ale czekam..
— z cyklu, lubię Cię, napisz..
Reposted fromaakwosalam aakwosalam viaszydera szydera
justinne
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viaszydera szydera
justinne
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
justinne
Chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— kochamy ranić - huczu hucz
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaszydera szydera
justinne
2947 b8e9
justinne
9801 fc0a 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaszydera szydera
justinne
7871 f1ec
justinne
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viacoldwater coldwater
justinne
3621 8ea9 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaszydera szydera
justinne
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaszydera szydera
justinne
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me
Reposted frommysoul mysoul viaszydera szydera
justinne
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaszydera szydera
justinne
2973 7bad
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
justinne
2978 fa81
Reposted frommononok mononok viaszydera szydera
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl