Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

2027 b1b2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viahumane humane
justinne
2666 e29f 500
justinne
7458 4135
Reposted fromBirdofParadise BirdofParadise viaszydera szydera
justinne
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa

August 13 2017

justinne
7008 e513 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaszydera szydera
justinne
4900 8c28
no.
Reposted fromdoedeer doedeer viaszydera szydera
Zaczynamy jako nieznajomi i kończymy tak samo
— Cytaty o życiu (via wariatkablog)
justinne
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
justinne
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
5661 6b99 500
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
justinne
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
justinne
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve viaszydera szydera
justinne

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viaszydera szydera

August 06 2017

justinne
8996 ca42
Reposted fromscorpix scorpix viaRedPenny RedPenny
justinne
Reposted fromsapnai sapnai viaRedPenny RedPenny
justinne
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viacarolajn carolajn
justinne
...Człowiek wszystko przetrwa,  nigdy nie zapomni, zawsze pozostanie ból ukryty na dnie serca, ale człowiek przetrwa wszystko...
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako viahumane humane
justinne
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
justinne
6062 212e 500
Reposted fromekscentryczka ekscentryczka viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl