Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

3471 5a93 500
3468 91d8 500
justinne
8335 3d38 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagamila gamila
justinne
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagamila gamila
justinne
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
justinne
Ludzie mają tę niemiłą przypadłość, że tęsknią za czymś, czego nawet nie posiadali.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viaszydera szydera
justinne
1344 e186
Reposted fromdailylife dailylife viaszydera szydera
7634 7ffb
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
justinne
3401 5dd6
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
justinne
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
justinne
4985 1e1e
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaszydera szydera
justinne
3917 ce18
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
8570 1a26 500

blueblackdream:

L'amour fou, dir. Jacques Rivette (1969)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaszydera szydera
3202 70a2 500
Reposted fromlaluna laluna viairiis iriis

March 23 2017

justinne
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
justinne
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamiktoria miktoria
justinne
Spójrz na własne myśli z pewnego dystansu.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiktoria miktoria
justinne
0231 7e21
Reposted fromwsukience wsukience viacoldwater coldwater
justinne
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
justinne
8188 f29b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viagamila gamila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl