Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

justinne
Słowa staniały. Rozmnożyły się, a straciły na wartości. Są wszędzie. Jest ich za dużo. Mrowią się, kłębią, dręczą jak chmary natarczywych much. Ogłuszają. Tęsknimy więc za ciszą. Za milczeniem. Za wędrówką przez pola. Przez łąki. Przez las, który szumi, ale nie ględzi, nie plecie, nie tokuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromBotwinka Botwinka viaszydera szydera
justinne
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin viaszydera szydera
justinne
4045 a3f9 500
Zrób mi jakąś krzywdę .
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viaszydera szydera
justinne
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaszydera szydera
justinne
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
justinne
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagamila gamila
justinne
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagamila gamila
justinne
justinne
6512 fa85 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagamila gamila
justinne
3077 2f4e
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viagamila gamila
justinne
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viagamila gamila
justinne
1533 0848
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viagamila gamila
justinne
2482 6e3e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagamila gamila
justinne
1923 8afd
Reposted fromepi epi viagamila gamila
justinne
3943 5aeb 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagamila gamila
justinne
4548 d1d2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagamila gamila
justinne
1509 cfd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
justinne
4132 8444 500
justinne
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
justinne
6133 b857
Reposted fromspring-flow spring-flow vialittlepiece littlepiece
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl